top of page

Raskere tilbake

Arbeidsrettet behandling av pasienter med lettere psykiske lidelser. Det startes opp med et ”raskere tilbake” tilbud fom september 2019.

Det tas imot henvisninger innen dette tilbudet fom september 2019.

Målgruppen for tiltaket

Målgruppen er personer med en angstlidelse, en depresjonslidelse eller en psykisk reaksjon der funksjonsevnen er redusert i en grad som leder til økt sannsynlighet for frafall fra arbeid og utdanning, eller at fravær fra arbeid eller studier har sitt opphav i tilstander nevnt over. Om fastlege og pasient sammen vurderer at pasienten vil ha stort utbytte av et slikt arbeidsrettet tilbud, bør dette komme frem i henvisning.

Henviser er fastlege, kommunepsykolog eller psykolog/lege i helseforetakene som kan henvise til behandlingstilbudet. NAV kan ikke henvise direkte.

Tilbud: Helse og Arbeid: About
bottom of page