top of page

Praktisk informasjon

Avtalespesialister:
For behandling hos avtalespesialist med refusjonsordning, trenger du henvisning fra din fastlege. Ventetid må påregnes hos avtalespesialister. Dersom din tilstand forverrer seg i ventetiden må du ta kontakt med din fastlege for drøfting av situasjonen.

Timer betales helst med kort eller VIPPS.

Ved behov for faktura, påløper fakturagebyr.  

Avtalespesialister har driftstilskudd fra Helse Nord. Det betyr at du betaler egenandel per time (for tiden 351 til 702 kr), inntil frikortbeløpet er nådd. Egenandelstaket for pasienter er 2369 kr pr. år. For nærmere informasjon, se

Frikortsbeløp informasjon

Private psykologtimer:

Du kan få time uten henvisning. Da faller dette utenom refusjon og timen må bekostes av klienten selv i sin helhet. Du trenger imidlertid ingen diagnose og du har stor innflytelse på ditt eget behandlingsforløp med tanke på innhold, varighet osv.

Avbestilling:
Timeavtalene lages i samtaletiden. De avtalte timene er da reserverte for deg. Eventuell avbestilling må skje i så god tid som mulig. Ved sen avbestilling (se under) før avtalt tid belastes timen med en avgift, og det sendes ut faktura. Dette gjelder også når du har fått frikort.

Avbestilling seinere enn 2 virkedager før avtalt time: 640 kr
Dette gjelder også når du har fått frikort eller om du blir syk. 

For nærmere informasjon vedrørende avbestillingsregler, se

Avbestilte terapitimer, hvem skal betale?

Og

Avbestillingsfrister og uteblivelsesgebyr.

Ved eventuelle problemer med å følge opp timeavtaler og betaling avsluttes sakene relativt raskt.

Praktisk informasjon: About
bottom of page